Giáo trình: Lý thuyết thông tin

Giáo trình này sẽ cung cấp cho người đọc những khối kiến thức cơ bản của lý thuyết thông tin như: Độ do lượng tin (Measure of Information), Sinh mã tách được (Decypherable Coding), Kênh truyền tin rời rạc không nhớ (Discrete Memoryless Channel) và Sửa lỗi trên kênh truyền (Error Correcting Codings).

Từ khóa: kỹ thuật, công nghệ, kỹ thuật viễn thông, giáo trình, lý thuyết thông tin

pdf 95 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:102 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận