Giáo trình Luật ngân hàng - ĐH Cần Thơ

Cùng tìm hiểu những vấn đề lý luận chung về luật ngân hàng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, khái niệm hoạt động ngân hàng, ngân hàng và cấu trúc hệ thống ngân hàng, lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của tiền tệ... được đề cập trong Giáo trình luật ngân hàng.

Từ khóa: Luật ngân hàng, Bài tập luật ngân hàng, Lý thuyết luật ngân hàng, Giáo trình Luật ngân hàng, Tài chính ngân hàng, Tìm hiểu luật ngân hàng

doc 59 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:08/10/2015 | Lượt xem:143 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận