Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép phần các cấu kiện đặc biệt: Phần I

Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép phần các cấu kiện đặc biệt: Phần I gồm các nội dung: cầu thang, bể chứa chất lỏng, tường chắn đất. Đây là tài tiệu tham khảo, học tập dành cho giảng viên và sinh viên ngành Xây dựng.

Từ khóa: Các cấu kiện đặc biệt Phần I, Bê tông cốt thép, Tài liệu bê tông cốt thép, Tìm hiểu cầu thang, Bể chứa chất lỏng, Tường chắn đất

pdf 175 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:14/05/2014 | Lượt xem:174 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 23

Đăng nhập để bình luận