GIÁO TRÌNH: ĐẠI SỐ CĂN BẢN

Trong Toán học, định lý cơ bản của Đại số khẳng định rằng mọi đa thức một biến khác hằng số với hệ số phức có ít nhất một nghiệm phức. Điều đó tương đương với trường số phức có tính đóng đại số.

Định lý này đôi lúc còn được phát biểu dưới dạng : mọi đa thức một biến khác đa thức không với hệ số phức có số nghiệm phức bằng bậc của nó, nếu mỗi nghiệm được tính với số bội của nó.

Từ khóa: giải tích số, đại số căn bản, giáo trình toán học, tài liệu học môn toán, sổ tay toán học, tập hợp, bất phương trình

pdf 111 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:62 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận