Giáo trình Các phương pháp sơ đồ mạng trong xây dựng: Phần 1

Giáo trình "Các phương pháp sơ đồ mạng trong xây dựng" giúp ích cho việc học tập của sinh viên các trường Đại học chuyên ngành Xây dựng. Phần 1 giáo trình đề cập đến 4 chương đầu: Các phương pháp sơ đồ mạng trong xây dựng, sơ đồ mạng CPM, lập tiến độ và điều khiển tiến độ bằng sơ đồ mạng CPM, sơ đồ mạng PERT. Hi vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, Phương pháp sơ đồ mạng, Thông số thời gian, Tiến độ xây dựng, Trục thời gian, Biểu đồ nhân lực

pdf 85 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/08/2016 | Lượt xem:98 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận