Giáo án môn hình học không gian ( Có bài tập )

Hiểu được định nghĩa của hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian.Xác định tọa độ của một điểm, của một vectơ, Xác định tọa độ của 1 điểm, của vectơ các phép toán của nó.Về kĩ năng:Tìm được tọa độ của 1 vectơ, của điểm. Về tư duy và thái độ: HS phải tích cực học tập và hoạt động theo yêu cầu của giáo viên.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh, Giáo viên: Giáo án, thước kẻ. + Học sinh: đồ dùng học tập như thước, compa III. Phương pháp Gợi mở, vấn đáp; nêu vấn đề. Tiến trình bài học 1. Ổn định lớp.

Từ khóa: giáo trình toán học, tài liệu học môn toán, sổ tay toán học, phương pháp dạy học toán, hình học không gian, bài tập hình học

pdf 23 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:79 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận