Giải thuật và lập trình

Thuật toán , còn gọi là giải thuật, là một tập hợp hữu hạn của các chỉ thị hay phương cách được định nghĩa rõ ràng cho việc hoàn tất một số sự việc từ một trạng thái ban đầu cho trước; khi các chỉ thị này được áp dụng triệt để thì sẽ dẫn đến kết quả sau cùng như đã dự đoán.
Nói cách khác, thuật toán là một bộ các qui tắc hay qui trình cụ thể nhằm giải quyết một vấn đề trong một số bước hữu hạn, hoặc nhằm cung cấp một kết quả từ một tập hợp của các dữ kiện đưa vào.

Từ khóa: Giải thuật và lập trình, lập trình máy tính, kỹ thuật lập trình, kỹ thuật máy tính, công nghệ lập trình, ứng dụng máy tính

pdf 316 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:92 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 17

Đăng nhập để bình luận