Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Chuyên đề trình bày các phương pháp tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số như: dùng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, phương pháp chiều biến thiên hàm số...

Ở phần kiến thức cơ bản, ngoài lý thuyết, sẽ có các dạng bài tập về tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số; các phương pháp miền giá trị hàm số, phương pháp chiều biến thiên với những ví dụ cụ thể.

Phần củng cố kiến thức, học sinh sẽ làm ba bài tập về dạng toán này.

Ngoài ra, học sinh cũng có thể ôn luyện bằng cách làm tám bài tập về nhà.
Đăng nhập để bình luận