Ebook Quản lý công nghệ cho doanh nghiệp - TS. Nguyễn Sĩ Lộc

Cuốn sách "Quản lý công nghệ cho doanh nghiệp" nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về quản lý công nghệ trong doanh nghiệp. Tài liệu được biên soạn dưới dạng một số bài giảng về môn quản lý công nghệ với thời lượng 60 tiết của lớp bồi dưỡng cho cán bộ thực hành quản lý trong doanh nghiệp.

Từ khóa: Quản lý công nghệ cho doanh nghiệp, Quản lý doanh nghiệp, Chiến lược công nghệ, Chiến lược công ty, Quản trị kinh doanh, Lựa chọn công nghệ

pdf 376 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:14/09/2014 | Lượt xem:133 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 12

Đăng nhập để bình luận