Ebook Những trang sử vẻ vang II: Phần 1

Cuốn sách "Những trang sử vẻ vang" cuốn 2 do Nguyễn Lân biên thuật, viết về các sự kiện lịch sử trong khoảng thời gian bắt đầu từ trước cuộc nội thuộc Tàu đến triều Gia Long. Trong phần 1 của cuốn 2 sẽ bao gồm các nội dung chính sau: Kỷ Tín nước Đại Việt; Rửa nhục nước, trả thù cha; Một đấng anh quân; Còn hống hách nửa thôi;...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tìm hiểu.
Đăng nhập để bình luận