Ebook Nhân vật Đông Châu (Tập 2): Phần 1 - Thanh Lan

Ebook "Nhân vật Đông Châu (Tập 2)" chủ yếu làm nổi bật từng sự kiện, từng nhân vật của Đông Châu Liệt Quốc với cách biên soạn gọn gàng mà không thiếu những nét chính để giúp người đọc dễ thấy cũng như dễ nhớ những điểm triết lý của truyện Đông Châu. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo ebook "Nhân vật Đông Châu (Tập 2): Phần 1"

Từ khóa: Nhân vật Đông Châu, Đông Châu Liệt Quốc, Tiểu thuyết cổ Trung Hoa, Chính trị và đạo đức cổ nhân, Nhân vật lịch sử, Văn học phương Đông

pdf 89 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2015 | Lượt xem:214 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận