Ebook Essential Biochemistry

"Essential Biochemistry" được biên soạn bởi Charlotte Pratt và Kathleen Cornely, là một cuốn sách giáo khoa hóa sinh giới thiệu cho các khóa học đại học. Nó cung cấp bảo hiểm chuyên sâu về các lĩnh vực cơ bản nhất của sinh hóa hiện đại và được tích hợp hoàn toàn với các bài tập đa phương tiện kết hợp các hình ảnh động và đồ họa tương tác phân tử.

Từ khóa: Thí nghiệm hóa học, Giáo trình hóa sinh, Lý thuyết hóa học, Hóa học và ứng dụng, Ebook Essential Biochemistry, Sinh hóa hiện đại

pdf 856 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2015 | Lượt xem:358 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận