Ebook Đồ án Cơ học đất - Nền móng: Phần 2

Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách "Đồ án Cơ học đất - Nền móng" sau đây. Cuốn sách giúp sinh viên chuyên ngành làm tốt đồ án môn học. Sách gồm phần đề bài và hướng dẫn làm. Phần 2 sau đây là phần hướng dẫn. Mời các bạn tham khảo.

Từ khóa: Điều kiện Hợp đồng FIDI, Hợp đồng FIDI, Hợp đồng xây dựng, Thiết kế xây dựng, Chủ đầu tư, Nhà thầu xây dựng

pdf 49 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/09/2017 | Lượt xem:130 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận