Ebook Đa dạng sinh học và tài nguyên di truyền thực vật: Phần 2

Phần 1 cuốn sách "Đa dạng sinh học và tài nguyên di truyền thực vật" gồm nội dung các chương: Giá trị của đa dạng sinh vật, những tác động đối với đa dạng sinh học, bảo tồn đa dạng sinh vật, đa dạng sinh vật ở Việt Nam, đa dạng di truyền và vấn đề bảo tồn.

Từ khóa: Đa dạng sinh học, Tài nguyên di truyền thực vật, Nguyên lý về đa dạng sinh học, Đa dạng phân loại, Đa dạng hệ sinh thái, Đa dạng sinh vật

pdf 98 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/10/2016 | Lượt xem:87 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận