Ebook Chống mối: Phần 1 - Nguyễn Chí Thanh

Mời các bạn tham khảo cuốn sách Chống mối: Phần 1 do Nguyễn Chí Thanh biên soạn để nắm bắt những kiến thức về một số đặc điểm sinh học của mối liên quan đến biện pháp phòng thủ và cách phòng mối cho công trình mới bắt đầu xây dựng.
Đăng nhập để bình luận