Ebook Cây hoa cây thuốc: Phần 1 - NXB Y học

Ebook "Cây hoa cây thuốc" được biên soạn với nội dung đều có kèm theo hình ảnh giới thiệu các cây, hoa, quả để bạn đọc dễ nhận dạng, tránh nhầm lẫn trong sử dụng. Hy vọng ebook tiếp tục là cẩm nang trong bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình và cộng đồng. Sau đây là phần 1 của ebook.

Từ khóa: Y học cổ truyền, Cây hoa cây thuốc, Hướng dẫn sử dụng cây thuốc gia đình, Cây rau cây thuốc, Cây quả cây thuốc, Châm cứu y học

pdf 33 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/02/2015 | Lượt xem:250 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 34

Đăng nhập để bình luận