Dùng phương pháp phần tử hữu hạn để phân tích cố kết của đập đất

Phương pháp phần tử hữu hạn là một công cụ hữu ích để giải các bài toán phức tạp trong kỹ thuật nói chung và trong công trình thủy lợi nói riêng. Bài báo này phân tích vấn đề cố kết của đập đất bằng cách đánh giá ảnh hưởng đồng thời của ứng suất và áp lực nước lỗ rỗng trong đập đất sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận