Điện từ trường

Phương trình vi phân từ trường cấp hai là phương trình bậc nhất đối
với hàm chưa biết và các đạo hàm của nó. Từ trường được đặc trưng bởi tác dụng lực của từ trường lên điện tích
chuyển động hay dòng điện theo định luật Lorentz. Từ trường do phần tử dòng điện Idl
tạo ra được xác định bởi định luật
thực nghiệm BVL.

Từ khóa: giáo trình toán học, trường điện từ, giáo trình điện từ trường, lý thuyết trường, phương trình vi phân, vi phân tuyến tính

doc 101 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:84 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận