Công nghệ ván khuôn trượt - Xây dựng nhà cao tầng

Công nghiệp hóa xây dựng là quá trình biến sản xuất xây dựng được thực hiện chủ yếu bằng phương pháp thủ công là chính thành quá trình sản xuất xây dựng được thực hiện bằng phương pháp sản xuất đại công nghiệp. Đặc trưng của công nghiệp hóa bao gồm: Trình độ cơ giới hóa cao quá trình thi công và vận chuyển kết hợp với tự động hóa; Công xưởng hóa sản xuất vật liệu.

Từ khóa: ván khuôn trượt, giáo trình, xây dựng dân dụng, nhà cao tầng, thiết kế xây dựng, sản xuất xây dựng, hiện đại hóa, công nghiệp hóa

pdf 77 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận