Chương IV: Các kiểu tấn công vào Firewall và các biện pháp phòng chống

Trong ngành mạng máy tính, bức tường lửa (tiếng Anh: firewall) là rào chắn mà một số cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước lập ra nhằm ngăn chặn người dùng mạng Internet truy cập các thông tin không mong muốn hoặc/và ngăn chặn người dùng từ bên ngoài truy nhập các thông tin bảo mật nằm trong mạng nội bộ.
Tường lửa là một thiết bị phần cứng và/hoặc một phần mềm hoạt động trong một môi trường máy tính nối mạng để ngăn chặn một số liên lạc bị cấm bởi chính sách an ninh của cá nhân hay tổ chức, việc này tương tự với hoạt động của các bức tường ngăn lửa trong các tòa nhà. Tường lửa còn được gọi là Thiết bị bảo vệ biên giới (Border Protection Device - BPD), đặc biệt trong các ngữ cảnh của NATO, hay bộ lọc gói tin (packet filter) trong hệ điều hành BSD - một phiên bản Unix của Đại học California, Berkeley.

Từ khóa: hệ thống thông tin, kỹ thuật hệ thống, quản trị hệ thống, kỹ thuật máy tính, bảo mật thông tin, hệ thống web

pdf 32 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:96 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận