Chương 3: Pháp luật về công ty

Công ty được hiểu là sự liên kết của hai hay nhiều cá nhân hoặc pháp nhân bằng một sự kiện pháp lý, nhằm tiến hành để đạt được một mục tiêu chung nào đó.
Công ty, hiểu theo nghĩa chung nhất, là tổ chức kinh doanh do hai hay nhiều người cùng góp vốn thành lập nhằm mục đích kinh doanh theo nguyên tắc lời cùng chia, lỗ cùng chịu.

Từ khóa: Pháp luật về đầu tư, pháp luật Việt Nam, kinh tế Việt Nam, kinh tế xã hội, kinh tế đầu tư, luật kinh tế

ppt 84 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:78 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận