Chiến lược xây dựng và phát triển Thương Hiệu

Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt
Nam được thành lập theo Nghị định số
53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ
trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập
các ngân hàng chuyên doanh, trong đó có
Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt
Nam hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp,
nông thôn

Từ khóa: kinh nghiệm quảng cáo , thông tin truyền thông, quản trị thương hiệu, kỹ năng quản trị, quản trị ngân hàng, chiến lược kinh doanh

ppt 29 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:75 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận