Cách mạng kỹ nghệ trong lịch trình kinh tế xã hội (Quyển II): Phần 2

Tài liệu Cách mạng kỹ nghệ trong lịch trình kinh tế xã hội (Quyển II): Phần 2 gồm có 2 chương với những nội dung chính sau: Thích nghi cơ cấu và định chế tài chính của Châu Âu và hoàn cảnh lục địa mới cấu tạo tư bản, biến chuyển doanh thương và quản trị danh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kinh tế xã hội, Cách mạng kỹ nghệ, Định chế tài chính, Biến chuyển doanh thương, Quản trị danh nghiệp, Cơ cấu tài chính

pdf 72 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:17/02/2020 | Lượt xem:42 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận