Các đặc điểm C++ áp dụng cho class - Lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng (gọi tắt là OOP, từ chữ Anh ngữ object-oriented programming), hay còn gọi là lập trình định hướng đối tượng, là kĩ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng. OOP được xem là giúp tăng năng suất, đơn giản hóa độ phức tạp khi bảo trì cũng như mở rộng phần mềm bằng cách cho phép lập trình viên tập trung vào các đối tượng phần mềm ở bậc cao hơn. Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng OOP dễ tiếp thu hơn cho những người mới học về lập trình hơn là các phương pháp trước đó.

Từ khóa: Các đặc điểm C++ áp dụng cho class, Lập trình hướng đối tượng, lập trình máy tính, ngôn ngữ lập trình, kỹ thuật lập trình, công nghệ đối tượng

pdf 15 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:17/10/2012 | Lượt xem:90 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận