Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 6 - TS. Vũ Văn Sơn

Chương 6 giới thiệu về tổng hợp bộ lọc số IIR với các nội dung: Khái niệm tổng hợp bộ lọc số IIR, phương pháp bất biến xung, phương pháp biến đổi song tuyến, phương pháp tương đương vi phân, các phương pháp tổng hợp lọc tương tự. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận