Bài giảng Vết thương ngực - TS. Ngô Văn Hoàng Linh

Bài giảng Vết thương ngực nhằm giúp sinh viên hiểu và nhớ được những kiến thức cơ bản trong VTN về phân loại, tổn thương giải phẫu bệnh, rối loạn sinh lý bệnh. Đồng thời bài giảng cũng giúp sinh viên nhớ được nội dung cơ bản của các triệu chứng chẩn đoán, biện pháp xử trí các tổn thương chính.
Đăng nhập để bình luận