Bài giảng Vật lý A2: Chương 3

Chương 3 Nhiễu xạ ánh sáng thuộc bài giảng Vật lý A2, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: nhiễu xạ gây bởi sóng câu, nhiễu xạ 1 khe.

Từ khóa: Vật lý lượng tử, Bài giảng Vật lý A2, Vật lý đại cương, Vật lý A2, Nhiễu xạ ánh sáng, Nhiễu xạ gây bởi sóng câu

pdf 19 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/07/2015 | Lượt xem:76 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận