Bài giảng Thi công cơ bản và Atld: Chương 5 - Đặng Xuân Trường

Chương 5 trình bày về "Thi công đào đất cơ giới". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các Loại máy làm đất trong xây dựng, máy đào một gàu, máy đào nhiều gàu, máy đào chuyển đất, an toàn lao động trong sử dụng máy đào,...
Đăng nhập để bình luận