Bài giảng Thi công cơ bản và Atld: Chương 1 - Đặng Xuân Trường

Bài giảng Thi công cơ bản và Atld: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa về thi công, các dạng công trình và công tác đất, xếp hạng cấp đất, những tính chất của đất ảnh hưởng tới thi công,...
Đăng nhập để bình luận