Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 3 trình bày như sau: Những vấn đề chung về tập thể lao động, những quy luật TL phổ biến tác động đến TTLĐ, mâu thuẫn trong tập thể lao động,...
Đăng nhập để bình luận