Bài giảng Sức bền vật liệu (Trần Minh Tú) - Chương 2

Bài giảng Sức bền vật liệu - Trần Minh Tú, Trường ĐH Xây dựng Chương 2 gồm các nội dung sau: Khái nhiệm chung, Ứng lực trong bài toán nhanh, Thanh chịu kéo đúng tâm, Trạng thái về ứng suất và thuyết bền.

Từ khóa: Vật liệu xây dựng, Sức Bền Vật Liệu, Bài giảng Sức Bền Vật Liệu, Ứng lực trong xây dựng, Thanh chịu kéo, Ứng suất và thuyết bền

pdf 54 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/09/2019 | Lượt xem:29 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận