Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 6 - GV. Nguyễn Thành Luân

Mục tiêu cơ bản trong Bài giảng Sinh học đại cương Chương 6 Sinh sản ở thực vật nhằm trình bày về sự xen kẽ thế hệ và xen kẽ hình thái.Sự sinh sản ở các ngành thực vật. Sinh sản hữu tính có ý nghĩa trong việc cải thiện được chất lượng, nâng cao khả năng sống sót của loài (tăng khả năng thích nghi của loài). Sự đa dạng di truyền là nguồn nguyên liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa.

Từ khóa: Sinh sản thực vật, Sinh sản hữu tính, Ý nghĩa sinh sản thực vật, Sinh học đại cương, Tài liệu sinh học, Bài giảng sinh học đại cương

pdf 18 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2018 | Lượt xem:63 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận