Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 3: Lập kế hoạch HR

Nhằm giúp các bạn sinh viên và giáo viên có thêm tài liệu tham khảo. Dưới đây là bài giảng Quản trị nguồn nhân lực chương 3: Lập kế hoạch HR trình bày về các cấp độ của kế hoạch HR, mô hình kế hoạch HR, quy trình lập kế hoạch nhân sự, mô hình nhân sự, các yếu tố quyết định cung nhân sự.
Từ khóa: Quản trị nguồn nhân lực, Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực, Lập kế hoạch HR, Kế hoạch nhân sự, Mô hỉnh nhân sự, Đánh giá nguồn cung

ppt 30 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/11/2016 | Lượt xem:87 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận