Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 4 - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

Chương 4: Khách hàng, phân khúc và thị trường mục tiêu thuộc bài giảng Quản trị marketing có những kiến thức cơ bản sau: Hành vi khách hàng của thị trường tiêu dùng cá nhân, hành vi khách hàng của thị trường tổ chức, phân khúc thị trường, nhận dạng các khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu.


Đăng nhập để bình luận