Bài giảng Quản trị chiến lược: Tuần 5 - Lê Mạnh Đức

Bài giảng "Quản trị chiến lược - Tuần 5: Chiến lược quốc tế" trình bày các nội dung: Khung phân tích cho một chiến lược quốc tế, các động cơ, lợi ích, môi trường toàn cầu, các sức ép giảm chi phí, sức em thích ứng địa phương,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận