Bài giảng Quản trị chiến lược: Tuần 2 - Lê Mạnh Đức (tt)

Bài giảng "Quản trị chiến lược - Tuần 2: Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích nội bộ, đặt cơ sở của chiến lược dựa trên các nguồn lực và năng lực, các nguồn lực và năng lực, các dạng nguồn lực,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận