Bài giảng Quản trị chiến lược: Tuần 2 - Lê Mạnh Đức

Bài giảng "Quản trị chiến lược - Tuần 2: Phân tích môi trường bên ngoài" trình bày các nội dung: Tại sao cần phân tích môi trường bên ngoài, phân tích ngành, mô hình năm lực lượng của Porter, những nhà sản xuất sản phẩm bổ xung,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận