Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - Nguyễn Khánh Trung

Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 5: Phân tích lực lượng bán hàng cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu & ý nghĩa, phân tích lực lượng bán hàng, các lực lượng hỗ trợ khác, xây dựng lực lượng bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Quản trị bán hàng, Quản trị bán hàng, Phân tích lực lượng bán hàng, Lực lượng bán hàng, Xây dựng lực lượng bán hàng

pdf 21 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2020 | Lượt xem:4 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận