Bài giảng Phân tích hệ thống tài nguyên nước - Chương 1: Tài nguyên nước và vấn đề sử dụng TNN

Bài giảng "Phân tích hệ thống tài nguyên nước - Chương 1: Tài nguyên nước và vấn đề sử dụng TNN" trình bày khái quát tài nguyên nước trên thế giới, xu hướng toàn cầu, những vấn đề đối mặt, tài nguyên nước Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Phân tích hệ thống tài nguyên nước, Hệ thống tài nguyên nước, Tài nguyên nước, Vấn đề sử dụng TNN, Tài nguyên nước Việt Nam, Ô nhiễm nước

ppt 73 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:17/02/2020 | Lượt xem:14 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận