Bài giảng Những đặc trưng đạo đức của người thầy thuốc Việt Nam - GV. Trần Hoài Thu

Khái niệm y đức, đặc trưng đạo đức của người thầy thuốc Việt Nam, trách nhiệm của người thầy thuốc,... là những nội dung chính trong bài giảng "Những đặc trưng đạo đức của người thầy thuốc Việt Nam". Với các bạn chuyên ngành Y dược thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.
Đăng nhập để bình luận