Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 1 - ĐH Bách khoa TP HCM

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 1 - Tổng quan về công nghệ phần mềm bao gồm những nội dung về máy tính số và công dụng; chương trình máy tính; các mục tiêu chính yếu của việc xây dựng phần mềm; hoạt động chức năng trong phát triển phần mềm; qui trình phát triển phần mềm; công nghệ phần mềm.
Đăng nhập để bình luận