Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Chương 1 - Phạm Trung

Bài giảng "Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 1: Cấu tạo móng công trình" trình bày các yêu cầu chung về móng công trình, khái quát về nền chịu tải, khái quát về móng, phân loại loại móng, móng tại ví trí khe biến dạng. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận