Bài giảng môn Quản trị học (46tr)

Quản trị là là sự tác động của chủ thể quản trị đến đối tượng quản trị nhằm thực hiện các mục tiêu trong điều kiện biến động của môi trường. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng môn Quản trị học (46tr)".

Từ khóa: Bài giảng môn Quản trị học, Môn Quản trị học, Tìm hiểu quản trị học, Đặc điểm của quản trị, Khoa học quản trị, Nghệ thuật quản trị

pdf 46 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/06/2016 | Lượt xem:102 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 16

Đăng nhập để bình luận