Bài giảng môn Hệ thống thông tin quản lý - Lê Thị Ngọc Diệp

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý trình bày các nội dung về những khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin quản lý, phân tích hệ thống tìm tin, thiết kế hệ thống tìm tin quản lý, cài đặt và khai thác hệ thống tìm tin quản lý, Các hệ thống thông tin quản lý chức năng, Các hệ thống thông tin quản lý tích hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Hệ thống thông tin quản lý, Thông tin quan lý, Hệ thống và tổ chức, Thông tin và hệ thống thông tin, Hệ thống và tổ chức

ppt 47 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2020 | Lượt xem:3 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận