Bài giảng môn Đại số A1

Đại số là một ngành toán học nghiên cứu một cách trừu tượng hệ thống số đếm và các phép tính giữa chúng, bao gồm cả một số chủ đề cao cấp như lý thuyết nhóm, vành, trường, lý thuyết bất biến ...
Đại số được xem như là ngành toán học mở rộng hóa và trừu tượng hóa của bộ môn số học . Trong Đại số Biến Số được dùng đại diện cho một số . Biến Số được biểu thị bằng ký tự trong mẩu tự . A + B = C
Đại số giảng dạy trong trường phổ thông chủ yếu liên quan đến các phép tính trên số thực, các hàm số, phương trình và đồ thị sơ cấp. Các nhà toán học gọi môn này là đại số sơ cấp. Xem thêm mục phân loại bên dưới.

Từ khóa: bài tập toán, đại số, tài liệu học môn toán, sổ tay toán học, phương pháp dạy học toán, hệ phương trình, đại số a1

pdf 229 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:92 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận