Bài giảng Môi trường và phát triển: Phần 2 - Nguyễn Mộng

Bài giảng Môi trường và phát triển: Phần 2 gồm nội dung chương 4 đến chương 6 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày phát triển và các vấn đề về tài nguyên thiên nhiên, các vấn đề về ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Từ khóa: Quản lý môi trường, Môi trường và phát triển, Tài nguyên thiên nhiên, Ô nhiễm môi trường, Bảo vệ môi trường, Phát triển bền vững

pdf 75 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:14/07/2014 | Lượt xem:66 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận