Bài giảng Marketing manager - Chương 21: Dự báo bán hàng và lập ngân sách

Chương này nêu lên ba hoạt động quản trị bán hàng quan trọng là dự báo, xác định hạn ngạch và lập ngân sách. Nội dung chính trong chương gồm có: Định nghĩa một số thuật ngữ, tầm quan trọng của dự báo bán hàng đối với giám đốc bán hàng, quá trình dự báo, công việc dự báo và giám đốc bán hàng, qui trình dự báo về chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Marketing manager, Bài giảng Marketing manager, Quản trị marketing, Dự báo bán hàng, Lập ngân sách, Giám đốc bán hàng

pdf 21 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/10/2017 | Lượt xem:62 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận