Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 14 - GV. Đinh Thiện Đức

Chương 14 Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường, mục đích nghiên cứu trong chương này nhằm giúp người học hiểu thế nào là cân bằng hiệu quả, phân tích nhược điểm của độc quyền, hiểu được bản chất của hàng hoá công cộng và vấn đề “kẻ ăn không”, thảo luận về vấn đề ngoại ứng, nguyên nhân của phân phối thu nhập không công bằng.
Đăng nhập để bình luận