Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị

Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị trình bày về tìm kiếm theo chiều sâu (Depth First Search – DFS); tìm kiếm theo chiều rộng (Breadth First Search - BFS); ứng dụng các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị. Mời các bạn tham khảo.
Đăng nhập để bình luận