Bài giảng Lượng giá kinh tế tài nguyên và môi trường: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Nam, Bùi Thị Nương

Bài giảng chương 4 trình bày về lượng giá kinh tế và chính sách. Chương này gồm có 3 nội dung chính, đó là: Hoạch định chính sách (sử dụng CBA); thiết kế các công cụ kinh tế; quản lý, quy hoạch và bảo tồn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Từ khóa: Lượng giá kinh tế tài nguyên, Tài nguyên môi trường, Lượng giá kinh tế, Hoạch định chính sách, Công cụ kinh tế, Thiết kế các công cụ kinh tế

pdf 23 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2016 | Lượt xem:70 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận